Plan połączenia spółki pod firmą „DP POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA oraz spółki pod firmą „DOMINIUM” SPÓŁKA AKCYJNA

Kontakt

Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa

Telefon

22 210 10 00

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000295921,
NIP: 5252415619,
REGON: 141180636,
BDO: 000102584

Kapitał zakładowy w wysokości 8 060 000,00 zł w całości wpłacony

Nr rachunku bankowego:
BNP Paribas Bank Polska
13 1750 0009 0000 0000 1025 7417